Πακέτα

Αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις για ολοκληρωμένη προβολή των σύγχρονων επιχειρήσεων προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο των υπηρεσιών μας το οποίο περιλαμβάνει :

Εταιρικός Σχεδιασμός

► Εταιρικός Σχεδιασμός Λογότυπου
► Σχεδίαση Επαγγελματικών & Εταιρικών καρτών
► Σχεδίαση Διαφημιστικών Εντύπων
► Σχεδίαση & Κατασκευή Ιστοσελίδας
► Σχεδίαση Banners
► Φιλοξενία Ιστοσελίδας & Emails (προσωπικά και εταιρικά)
► Online προώθησης της ιστοσελίδας σας

Το πλεονέκτημα ενός πλήρους πακέτου online παρουσίας με τον παράλληλο σχεδιασμό της έντυπης εταιρικής ταυτότητας είναι η ομοιογένεια στον σχεδιασμό και η αρτιότερη προώθηση της επιχείρησης σας.

Το κόστος καθορίζεται μετά από συνεννόηση για το κάθε project ξεχωριστά αλλά παραμένει συγκριτικά χαμηλότερο από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.