Η εταιρία μας σας παρέχει την δυνατότητα να αποστέλλετε μαζικά sms μηνύματα προς όλες τις χώρες του κόσμου με ενιαία χρέωση ανά sms.

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με επαφές και να αποστέλλετε μαζικά προς όλους το μήνυμα της αρεσκείας σας έχοντας την δύναμη του sms ως βασικό εργαλείο προώθησης της επιχείρησης σας.

Η υπηρεσία μας αυτή είναι εύκολα διαχειρίσιμη και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις χειρισμού.

Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε την υπηρεσία με τα δικά σας projects (π.χ. με την ιστοσελίδα σας) και να αποστέλλονται SMS προς το δικό σας κινητό τηλέφωνο, ώστε να ενημερώνεστε άμεσα όπως για παράδειγμα όταν γίνεται αποστολή μίας ηλεκτρονικής φόρμας από κάποιο χρήστη κ.α.